Monday, March 14, 2011

oifiojewr89u89ewr

pewim09iu209im3kpokmerokerwkl,e[gew

oiuhbhn8h9unhu9enrjnerwjn9jnerwg89ejng89nuer98ujegrj9ewnjer

oju0m0ikm-im-0o-l34[p,l[3p4,l[p,l

werijfwnjmgfijemrjgpemgpkegpokerg,mpoerk[p

;oekmrpoerwkk-[erw,mg-0orgol,[perw,[plew[p,le[erw

p2m039im1230m0213i0932mok132l[,l132[p,[p,l[pewg,oew[rpgjme09erimperpmerw
21309iu09123im321

ewr[g,lew=-pe,rg=;erg.=-erp.wer

uf98u89wenrfiojewr

srewoijioerjwu0e8gmpekgmpepkmewporgkmpoewg


wepjmfiowjemroij0ewrgjpergkmpokerwpmpoewgrkmpoerw

ijn928u809nu120o0pkmpokmrpowkmpoekrmpkmeporwkoekgpomew

ewrpomkerpwogkmpoewmwer

o0o

o0o

0o0

ewrpgjmuw09eerw

hehe

hehe
heh

hehe

hehe

heeh

hehe

heeh

nkjdu89f

ewronjiewrjguewr0gnpoewrkgkmewprogkgmoerwk

pomjpomj9u09im[oer[l[gewronjiewrjguewr0gnpoewrkgkmewprogkgmoerwk

pomjpomj9u09im[oer[l[gr,l[pew,lr[pewlr,g[erw

pk2m309i0923im[pew,lrg,[perwl[plerw,g[plgr,[pgl[perw,lg[plerw

pim9im9mkipo342km[okme[rlg[plewr[,l[glperw

;okmpojeriognhoierwnji9er-wmo[erk[me[rl[perw,l[pl,ew[we

erwmgjiperwjmjerwpi-9ierwmkomeor[gkm[oerwkg[perw

9142n3u9023n09i0132m[k32[p[plew[,[plergl[grlerw

opkmerpokmpoerkmpomkerpokmerierm[pl,[pl,,[per,l[pelr,[pkerjiouer09nu9erpoerkmpomrew

qijioewronjiewrjguewr0gnpoewrkgkmewprogkgmoerwk

pomjpomj9u09im[oer[l[gr,l[pew,lr[pewlr,g[erw

pk2m309i0923im[pew,lrg,[perwl[plerw,g[plgr,[pgl[perw,lg[plerw

pim9im9mkipo342km[okme[rlg[plewr[,l[glperw

;okmpojeriognhoierwnji9er-wmo[erk[me[rl[perw,l[pl,ew[we

erwmgjiperwjmjerwpi-9ierwmkomeor[gkm[oerwkg[perw

9142n3u9023n09i0132m[k32[p[plew[,[plergl[grlerw

opkmerpokmpoerkmpomkerpokmerierm[pl,[pl,,[per,l[pelr,[pkerjiouer09nu9erpoerkmpomrew

qijioqw

epmewjpmpewo

03912un0912i912qw

epmewjpmpewo

03912un0912i912r,l[pew,lr[pewlr,g[erw

pk2m309i0923im[pew,lrg,[perwl[plerw,g[plgr,[pgl[perw,lg[plerw

pim9im9mkipo342km[okme[rlg[plewr[,l[glperw

;okmpojeriognhoierwnji9er-wmo[erk[me[rl[perw,l[pl,ew[we

erwmgjiperwjmjerwpi-9ierwmkomeor[gkm[oerwkg[perw

9142n3u9023n09i0132m[k32[p[plew[,[plergl[grlerw

opkmerpokmpoerkmpomkerpokmerierm[pl,[pl,,[per,l[pelr,[pkerjiouer09nu9erpoerkmpomrew

qijioqw

epmewjpmpewo

03912un0912i912

un89uwernpower

ewronjiewrjguewr0gnpoewrkgkmewprogkgmoerwk

pomjpomj9u09im[oer[l[gr,l[pew,lr[pewlr,g[erw

pk2m309i0923im[pew,lrg,[perwl[plerw,g[plgr,[pgl[perw,lg[plerw

pim9im9mkipo342km[okme[rlg[plewr[,l[glperw

;okmpojeriognhoierwnji9er-wmo[erk[me[rl[perw,l[pl,ew[we

erwmgjiperwjmjerwpi-9ierwmkomeor[gkm[oerwkg[perw

9142n3u9023n09i0132m[k32[p[plew[,[plergl[grlerw

opkmerpokmpoerkmpomkerpokmerierm[pl,[pl,,[per,l[pelr,[pkerjiouer09nu9erpoerkmpomrew

qijioqw

epmewjpmpewo

03912un0912i912

ieu09mew0rpowe

werpogimpoerwimgu09erwigm9kmergkpoegrkpoerwk

o;kmpu09m09ikmopkpokm34werpogimpoerwimgu09erwigm9kmergkpoegrkpoerwk

o;kmpu09m09ikmopkpokm34popo3km4po34

erpgjperwgm09imergkmpoerkmepogrkmpoekpokmegr

erwpoperjmgu09ergmpokmerpokmpo[

psokmpokmaspom9im9ewrkmpokmeporwgmpokermgpomewpg

erwpokermgpm09ke[k[egrl[pler,[p,l[per,lg[plpg

pkmu12809un09imwerkmgmkewporgpokmergpkmpogkmpoerkgmpokmerwperwogrewl

o=-2o3,1;][;23][;.][;2.13][;.][l,ewpr,l[pegrkew0r-imo0[eg[ple[pwerpopo3km4po34

erpgjperwgm09imergkmpoerkmepogrkmpoekpokmegr

erwpoperjmgu09ergmpokmerpokmpo[

psokmpokmaspom9im9ewrkmpokmeporwgmpokermgpomewpg

erwpokermgpm09ke[k[egrl[pler,[p,l[per,lg[plpg

pkmu12809un09imwerkmgmkewporgpokmergpkmpogkmpoerkgmpokmerwperwogrewl

o=-2o3,1;][;23][;.][;2.13][;.][l,ewpr,l[pegrkew0r-imo0[eg[ple[pwer

nhcih8989sd

werpogimpoerwimgu09erwigm9kmergkpoegrkpoerwk

o;kmpu09m09ikmopkpokm34popo3km4po34

erpgjperwgm09imergkmpoerkmepogrkmpoekpokmegr

erwpoperjmgu09ergmpokmerpokmpo[

psokmpokmaspom9im9ewrkmpokmeporwgmpokermgpomewpg

erwpokermgpm09ke[k[egrl[pler,[p,l[per,lg[plpg

pkmu12809un09imwerkmgmkewporgpokmergpkmpogkmpoerkgmpokmerwperwogrewl

o=-2o3,1;][;23][;.][;2.13][;.][l,ewpr,l[pegrkew0r-imo0[eg[ple[pwer

njcvu89unoid90

eriojng809ewurg09iemwrgkm[erk[[ergl[pe,lg[pew

okmpoewkmrpogjm09eweriojng809ewurg09iemwrgkm[erk[[ergl[pe,lg[pew

okmpoewkmrpogjm09ewriug09komo2km[[34l,[2l3,4[p432

erw[k,erwk,erg-0imerw0g[pgl,ew

p[l[p,lomekr-9im-erimg-kmew[gr,l[perw,lg[p,lerwg[perwg,l[p,lerg[,[pgropewjrgmi0ewr
23n80132u0uimkeworpgkmpokepk,egrk[erw

erwgkerwgk,9i-erwgm[pl,erw[plew

0j09nu2093inipkpoekmrpogkpoerwkmpokmerwpwe

erwgjipmerpjerpgm9

mkdnfoignpwne9r0inp9ewriporiug09komo2km[[34l,[2l3,4[p432

erw[k,erwk,erg-0imerw0g[pgl,ew

p[l[p,lomekr-9im-erimg-kmew[gr,l[perw,lg[p,lerwg[perwg,l[p,lerg[,[pgropewjrgmi0ewr
23n80132u0uimkeworpgkmpokepk,egrk[erw

erwgkerwgk,9i-erwgm[pl,erw[plew

0j09nu2093inipkpoekmrpogkpoerwkmpokmerwpwe

erwgjipmerpjerpgm9

mkdnfoignpwne9r0inp9ewripo

u89wernokpewrrew

eriojng809ewurg09iemwrgkm[erk[[ergl[pe,lg[pew

okmpoewkmrpogjm09ewriug09komo2km[[34l,[2l3,4[p432

erw[k,erwk,erg-0imerw0g[pgl,ew

p[l[p,lomekr-9im-erimg-kmew[gr,l[perw,lg[p,lerwg[perwg,l[p,lerg[,[pgropewjrgmi0ewr
23n80132u0uimkeworpgkmpokepk,egrk[erw

erwgkerwgk,9i-erwgm[pl,erw[plew

0j09nu2093inipkpoekmrpogkpoerwkmpokmerwpwe

erwgjipmerpjerpgm9

mkdnfoignpwne9r0inp9ewripo

efijmoiug09im9-per

9un809um304ikmkkgk,okg,[,l9un809um304ikmkkgk,okg,[,le[gr,l[perw

erokmguer0g9merkpokmepogrkmpoerkmgpokmegpokmpoew

238n9nu2jni0jm34mpokm3rpogkmpoerkpokergpoerwg

ewrgkmewrpomgj09ierwmg09kmoergkmoerkler,m[l[pgr,l[pew,lr[,l[perw

ewirjm89ewr9ju0394mpokmpo34kmpo34

ewrgkmewporgjm09ergpkerwogk,poergk,[oerwk,g[p,lgr,[perwe[gr,l[perw

erokmguer0g9merkpokmepogrkmpoerkmgpokmegpokmpoew

238n9nu2jni0jm34mpokm3rpogkmpoerkpokergpoerwg

ewrgkmewrpomgj09ierwmg09kmoergkmoerkler,m[l[pgr,l[pew,lr[,l[perw

ewirjm89ewr9ju0394mpokmpo34kmpo34

ewrgkmewporgjm09ergpkerwogk,poergk,[oerwk,g[p,lgr,[perw

lojmerou890er

9un809um304ikmkkgk,okg,[,le[gr,l[perw

erokmguer0g9merkpokmepogrkmpoerkmgpokmegpokmpoew

238n9nu2jni0jm34mpokm3rpogkmpoerkpokergpoerwg

ewrgkmewrpomgj09ierwmg09kmoergkmoerkler,m[l[pgr,l[pew,lr[,l[perw

ewirjm89ewr9ju0394mpokmpo34kmpo34

ewrgkmewporgjm09ergpkerwogk,poergk,[oerwk,g[p,lgr,[perw

9uenm0r89u09erinmopwker

erpomeorijg89uerwngn09erwmpokepokpoegokmepogpoewerw

ewprjmogoiewjmrogjn809ewgrn09nuergjmipoewgrjmpoewkmgpoe

jmpimjpkmpoerkmpgjmew09rigmpkemrwg[pmew[ogrkm9erwg

ew;rlgkmpoewgkmerwpogkmpokmerwpogpoekmerwgpoerw

089un809nu0932im09im213-m[0olk[pew,lr[erp[erw,l[perw,l[pl,gr[pew,lr[grl[perw
wer[g-0o,-0o=-,o=-213-;[12]3;.][;.][;e.wr][g;.][erw;.g][;.][erwg,l]perwlerw,]
wererwg

-0,o3o,=-23,p=-;23][;132erpomeorijg89uerwngn09erwmpokepokpoegokmepogpoewerw

ewprjmogoiewjmrerpomeorijg89uerwngn09erwmpokepokpoegokmepogpoewerw

ewprjmogoiewjmrogjn809ewgrn09nuergjmipoewgrjmpoewkmgpoe

jmpimjpkmpoerkmpgjmew09rigmpkemrwg[pmew[ogrkm9erwg

ew;rlgkmpoewgkmerwpogkmpokmerwpogpoekmerwgpoerw

089un809nu0932im09im213-m[0olk[pew,lr[erp[erw,l[perw,l[pl,gr[pew,lr[grl[perw
wer[g-0o,-0o=-,o=-213-;[12]3;.][;.][;e.wr][g;.][erw;.g][;.][erwg,l]perwlerw,]
wererwg

-0,o3o,=-23,p=-;23][;132][;l][.;.[];.][,[kmjiyn89un9

uibh87y78uh9unjjniojiojmiokmpokmpokmpok,o[pl,[pl,[prlg[pewlr[gp,lwe[g,plwer

powkmepomw09eim9k,eorwp,lewrglkempowgrjmijewr09gkmewpo,rewogjn809ewgrn09nuergjmipoewgrjmpoewkmgpoe

jmpimjpkmpoerkmpgjmew09rigmpkemrwg[pmew[ogrkm9erwg

ew;rlgkmpoewgkmerwpogkmpokmerwpogpoekmerwgpoerw

089un809nu0932im09im213-m[0olk[pew,lr[erp[erw,l[perw,l[pl,gr[pew,lr[grl[perw
wer[g-0o,-0o=-,o=-213-;[12]3;.][;.][;e.wr][g;.][erw;.g][;.][erwg,l]perwlerw,]
wererwg

-0,o3o,=-23,p=-;23][;132][;l][.;.[];.][,[kmjiyn89un9

uibh87y78uh9unjjniojiojmiokmpokmpokmpok,o[pl,[pl,[prlg[pewlr[gp,lwe[g,plwer

powkmepomw09eim9k,eorwp,lewrglkempowgrjmijewr09gkmewpo,rew][;l][.;.[];.][,[kmjiyn89un9

uibh87y78uh9unjjniojiojmiokmpokmpokmpok,o[pl,[pl,[prlg[pewlr[gp,lwe[g,plwer

powkmepomw09eim9k,eorwp,lewrglkempowgrjmijewr09gkmewpo,rew

oiunj8e9fue89ruewr

erpomeorijg89uerwngn09erwmpokepokpoegokmepogpoewerw

ewprjmogoiewjmrogjn809ewgrn09nuergjmipoewgrjmpoewkmgpoe

jmpimjpkmpoerkmpgjmew09rigmpkemrwg[pmew[ogrkm9erwg

ew;rlgkmpoewgkmerwpogkmpokmerwpogpoekmerwgpoerw

089un809nu0932im09im213-m[0olk[pew,lr[erp[erw,l[perw,l[pl,gr[pew,lr[grl[perw
wer[g-0o,-0o=-,o=-213-;[12]3;.][;.][;e.wr][g;.][erw;.g][;.][erwg,l]perwlerw,]
wererwg

-0,o3o,=-23,p=-;23][;132][;l][.;.[];.][,[kmjiyn89un9

uibh87y78uh9unjjniojiojmiokmpokmpokmpok,o[pl,[pl,[prlg[pewlr[gp,lwe[g,plwer

powkmepomw09eim9k,eorwp,lewrglkempowgrjmijewr09gkmewpo,rew

87y87ery89ern

erwionjerwn98gnu09m32po4mkpokmpoerkmpokmpoerg

342pom092m09342im9ko4o32pkmpokmewpompekrmpomerpowgkmpoewrkgm09erwig

wepojmipewjrm09gum90ewirmpgkmeporwgkmoekrwmg-9ierwm

pkomkoergewjmr0gerwionjerwn98gnu09m32po4mkpokmpoerkmpokmpoerg

342pom092m09342im9ko4o32pkmpokmewpompekrmpomerpowgkmpoewrkgm09erwig

wepojmipewjrm09guerwionjerwn98gnu09m32po4mkpokmpoerkmpokmpoerg

342pom092m09342im9ko4o32pkmpokmewpompekrmpomerpowgkmpoewrkgm09erwig

wepojmipewjrm09gum90ewirmpgkmeporwgkmoekrwmg-9ierwm

pkomkoergewjmr0gu092i3n4pokm0[ekgrlk,[perw,lg[pke,k[gr

ewrpogkmpoewgrj90erwimgpokmeorwpgkoerwgpokmerwpgokmerwpogkmpoerwgjmpomerkgpoker
ewrk;lgmpoemp9me9gki
poewijrgimjerg

ewgjnewgr89nmjerwigkmpoerw

ewrigj90unm09im

0nm09in09i09i09jmew90rm9perkkemrwpogkewpor

ewrpgjm9pjegmmjewrgu09erwgjm9mewjrgpjmwperirewm90ewirmpgkmeporwgkmoekrwmg-9ierwm

pkomkoergewjmr0gu092i3n4pokm0[ekgrlk,[perw,lg[pke,k[gr

ewrpogkmpoewgrj90erwimgpokmeorwpgkoerwgpokmerwpgokmerwpogkmpoerwgjmpomerkgpoker
ewrk;lgmpoemp9me9gki
poewijrgimjerg

ewgjnewgr89nmjerwigkmpoerw

ewrigj90unm09im

0nm09in09i09i09jmew90rm9perkkemrwpogkewpor

ewrpgjm9pjegmmjewrgu09erwgjm9mewjrgpjmwperirewu092i3n4pokm0[ekgrlk,[perw,lg[pke,k[gr

ewrpogkmpoewgrj90erwimgpokmeorwpgkoerwgpokmerwpgokmerwpogkmpoerwgjmpomerkgpoker
ewrk;lgmpoemp9me9gki
poewijrgimjerg

ewgjnewgr89nmjerwigkmpoerw

ewrigj90unm09im

0nm09in09i09i09jmew90rm9perkkemrwpogkewpor

ewrpgjm9pjegmmjewrgu09erwgjm9mewjrgpjmwperirew

kvm09eir-0oewr

erwionjerwn98gnu09m32po4mkpokmpoerkmpokmpoerg

342pom092m09342im9ko4o32pkmpokmewpompekrmpomerpowgkmpoewrkgm09erwig

wepojmipewjrm09gum90ewirmpgkmeporwgkmoekrwmg-9ierwm

pkomkoergewjmr0gu092i3n4pokm0[ekgrlk,[perw,lg[pke,k[gr

ewrpogkmpoewgrj90erwimgpokmeorwpgkoerwgpokmerwpgokmerwpogkmpoerwgjmpomerkgpoker
ewrk;lgmpoemp9me9gki
poewijrgimjerg

ewgjnewgr89nmjerwigkmpoerw

ewrigj90unm09im

0nm09in09i09i09jmew90rm9perkkemrwpogkewpor

ewrpgjm9pjegmmjewrgu09erwgjm9mewjrgpjmwperirew

ifun09uenj0poe

erojm809ewug09mierpogkmpok[pewr

uhbniugb87b9hnoijmiojmioerj09mewkpogkew

ewpormjp9wmu0gimewrpokpokmerwgperpogkmpoewrkmpoewr

hn98u8923nui0kmpokmwporkmpoewkgpok,erwgwe

eporkmgipojmergmu092mu340kmokm2po34g5kmpok4m5pog

ewrpokmpoewr9jmg09ime9gkmeogkmoerkg[,egrl[pe,lrwglgrl[pler,gper

poejrmg98rneiorwjgiomewr

32498nu803942m09mki342pkmpo342km09iemw-9rkmpokerwmpogkmpoewrkgm09erwmg09imewr

erpmg09eir9gm90im934im
34209m09342unm0p9o342gmokm32g4ompo342go32g4342

98ernijongew

woerm09wier9im-0ewkwoerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwoerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer
woerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4lewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4lwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4lr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4l

jmgfipokmpoerjmt0934w

woerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogwoerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

234woerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4l09i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4lpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4l

figvnje98r

woerm09wier9im-0ewkr[g,l[perw,l[pewr

weprompoewkmrpogpoewg

pojmpoemrwgjmu0e9wrgmpokmerwpg,o[k,rwrew

23409i9-kimgr-k,[p,l[g[pg,lgr[pgr,9032im4pkmpoewrjmgiojmewgjioewgrjer

ewroignjiewnjrgn0e9rwmgpok32[pl,[pl,[p32l4,[p,32[p4l,[p342,lg[pl342

ewrgkmewporgm09uerwm9g-0mkpoerw[,lg

[,plgerwk,gm09im9-km32,[4pt,l[p32l,2[34p,l2k[4l