Friday, January 13, 2012

p[tmriim-02323;3

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

2837973278932923789

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

er8uer809

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwapowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qwskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

rtpoimtti09-me0r-er

apowim9qwn9q0wiqw;o

df;kmdfodfopdfpomodfundf9u09q3mpokm32pomk32po

dspoimsodinju9dsnu09ds
12;ojmn12on0912nu0dspompodskmpodskposdpomniu2

sdponjdspiondsipompdskmpodskmpoug09ndf

23pom32nu329mpdkmfpomkfdpokmdfpokpodfmkopmdfpomdfnipnioawu8nh09qwu09qw

akjakajjoduidiidididid

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm

poin934in934m

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm

wle eiuqn lowmn powj9203

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmeerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmwq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm

0-m40-m54po[5

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmerfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokmpkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm

eiorn894

erfionuerw9u09ewn934qpom134po

df;oimjerwpo9ew0jmewq9mkiewpoqkmqewpokmpo9132unm0923po12kmp[
d;fomionqewionjwqeionjmeipqwmjpoewq

grmprwo09ewimr9-iekerwk[pkml2[p31l[p32,[p132k,[p12

sadpomqpodu9uqewn90njmqewpkmpoqewkmpoqewkmpoewkpoewkq

`1poim`19i81jmkm[pd[p2i30i-032o[pl5[p2[,[p

df;kmpoewmkwkerpokmerwpokerwpokm